Blog for Lovely Helen

novel, essay, poetry, criticism, diary

Při Vykoupení Vzhledem K Omezenému Pohledu

Nikdy bychom v pomyslném světě.


Nikdy bychom se nelepili na zobrazený aspekt, ale jen kvůli tomu, mohli bychom si to představit tak preciously.
Všichni jsme založeni na přežití při vzájemně neodolatelných nerovnostech.
Všichni jsme ve specifických podmínkách s věkem v životě, zvednutý region, nebo tak na osobně hotovém prostředí.
Musíme čelit a čelit skutečně ztělesněné situaci.
Ideál, ideologie, spravedlnost kdykoliv zahanbí naši každodenní realitu. Protože bychom se nikdy nebrali slovy a koncepty v myšlení.
Rozum by mohl odvodit Boha, že?
Jak jsme však mohli získat důvod?


Jak nám mohl být dán náš svět, bytí, čas?
Jak bychom mohli interpretovat prozřetelnost?
Co to znamená, naše osobně daná realita?
Každému je dána jen jedna pravda. To je další den smrti.
Náš čas je podmíněn úmrtností.


Tento absolutní zákon nás činí častou realitou. Každý musí být ostražitý při pozorování jakéhokoli pohybu ve světě. Některé myšlenky by mohly jít tak dobře, jiné by to nemohly udělat.
Co bychom měli považovat za tak důležité? Noble? Svatá? Povědomý?
Pouze tyto nepravidelné otázky jsou uvedeny, nicméně jinak jen nedostal žádnou odpověď.


Červen. 1. 2021