Blog for Lovely Helen

novel, essay, poetry, criticism, diary

به بی فایده تا حدودی ، و نه کمین کشف ارزشمند خود را

کلمه کمین اساسا نظامی مدت به عنوان یک فعل بسیار مهم است.
و واقعا هدف قرار دادن دشمن در غیر این صورت به طور غیر منتظره به هر کسی در جهان حاضر.
اگر شما فقط ابزار بی فایده در آغوش خود را, به طور غیر منتظره, که تعویض ایده است, شما در غیر این صورت باید برخی از بهترین فرصت در مورد چیزی که خود را به عنوان یافته خوش شانس.
از آنجا که داشتن تنها ابزار مفید و دارایی می تواند که انجام تنها یک تثبیت صلح از ذهن است.
تنها کسی است که هیچ فرصتی می تواند فرصتی برای ایجاد جاده جدید ، اما لزوما در وحشی خشن داشته باشد.
فقط با توجه به زمینه بی ثمر در این جهان در وضعیت خود باید به شما آموزش دیده و عادت به انجام هر کاری. که باید رویکرد قابل توجهی غیر قابل تعویض خود را به هدیه فراهم کننده به شما می دانید!
مبارزه با کندی تنبل متصل ذهن خود را, چرا که ذهن خود را در تصمیم گیری باید به شما گام دیگری در احتمالا خار و یا نوع برامبل سخت را.
با این حال ، جاده به تازگی توسعه به سرزمین موعود دیگر ، شما دریافت می کنید!
اینها بسیاری از بی فایده و کشتی را فراموش عجیب و غریب, یافته, اگر ما متوجه شده با این چیزها دقت شما می خواهم پس از کشف غیر منتظره و شگفت آور و فوق العاده منحصر به فرد و بسیار مفید در دسترس نیست روش برای استفاده از حتی در نقطه ضعف ساخته شده همه چیز خیلی به ندرت بدست pچیز گرانبها.
اساسا تعویض ایده های همیشگی با چشم مراقب دقیق خود را در زندگی روزمره هوشیار خود را باید بسیار معنی, شما را ملاقات!
در نهایت ، بسیار صادقانه با دقت مشاهده کنجکاو باید به شما یکی دیگر از تأثیر ارزشمند به زندگی شخصی خود را ، همچنین ما آن را ، و من آن را ، شما بکشید!
جون هفتم. 2021